Pleegouders
 

Pleegouders

Forum Counselor: NVR-foster care team

 


Dit is een gesloten forum. Het is enkel toegankelijk voor pleegouders die een Geweldloos Verzet - begeleiding genoten. Pleegouders kunnen met elkaar communiceren en vragen stellen aan het Geweldloos Verzet - Pleegzorgteam.


This is a closed forum. It is only accessible for foster parents who attended an NVR-training. Foster parents can communicate with each other and ask questions to the NVR-foster care team


This forum is for members only.

If you have an account in our website, please login.
Login .