Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in Nederland


Written by: Eliane Wiebenga & Wim Braamse

 

Start

NVR and NA have been introduced in The Netherlands in 2005 by the Lorentzhuis in Haarlem and the Amsterdam Institute for Family and Couple therapy. They were moved and inspired by a session of Prof. Haim Omer on a congres in Berlin and decided to invite him for a 2-day Masterclass on NVR in Amsterdam. In 2007 the Lorentzhuis invited him again for a Masterclass about ‘The psychology of demonization’. Both masterclasses were the start of applying NVR in several Mental Health and Youth Services.

At the same year, in a joint venture between Bascule, a hospital for child- and adolescent psychiatry in Amsterdam, and Idan Amiel from Israel, NVR has been adjusted to residential settings. The Bascule has started also the first Dutch research-project in NVR implemntations.

The Banjaard, treating children and adolescents with an intellectual disability and psychiatric disorder, adapted NVR & NA programs to this target group.

Between 2009 and 2014 the VraagKracht teams in the southwest of the Netherlands were trained and supervised on NVR & NA by Frank van Holen (BE), Peter Jacob (GB) and the New Authority Center team from Israel. In 2013 the VraagKracht team initiated a conference in the Netherlands on NVR & NA in collaboration with the New Authority center team from Israel.  VraagKracht also uses the NVR & NA idea’s in dealing with criminal & violant youth groups and adults that are subject of bullying at work.

 

Literature

Under supervision of the Lorentzhuis (‘Nonviolent Resistance’) and Molemann Mental Health Clinics (‘The New Authority’) two important books of Haim Omer have been translated into Dutch. See also in resources more articles in Dutch.

 

Courses

Some Dutch colleagues have followed the basic training in Tel Aviv. Meanwhile several short courses were developed in The Netherlands. Since 2011 both Lorentzhuis and Molemann Mental Health Clinic are offering 6-day NVR & NA-courses that are certified and accredited by the Dutch Association of Couple- and Family therapy. Institute ‘Leren over Leven’ has developed a 10-day course.
Since 2011, VraagKracht  offers four days training in NVR & NA in collaboration and under supervision of Frank van Holen (BE). On February 2013 they initiated a four day training in Dordrecht in collaboration with the New Authority center team from Israel followed by a one day conference with participants from Holland, Belgium and Denmark.
Training, some on special subjects, is also provided by; de Bascule, De Banjaard & Rubicon.

 

National and International Network

Together with Stichting Opvang from Belgium the Lorentzhuis has organized the Second International Conference ‘New Trends in Nonviolent Resistance: Between New Authority and Attachment’ in March 2012 in Antwerp.

According to the main principles of NVR & NA a group of Dutch professionals starts getting organized in order to exchange knowledge and expertise and support each other in developing NVR & NA. This Dutch Network NVR & NA is expanded with experianced organisations which want to take the lead in spreading NVR & NA in the Netherlands. They started in 2014 giving low cost lectures and will continue to do that in 2015. The Dutch network has a participant in the international Network.

 

 

Dutch

 

Start

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit zijn in 2005 in Nederland geïntroduceerd door het Lorentzhuis te Haarlem en het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Nadat zij op een congres in Berlijn hadden kennis gemaakt met  prof. Haim Omer en geïnspireerd raakten door zijn vernieuwende aanpak in het werken met gewelddadige en zelfdestructieve kinderen en adolescenten, hebben deze beide instituten besloten de handen ineen te slaan en Prof. Omer uit te nodigen voor een 2-daagse Masterclass over zijn methodiek ‘Geweldloos Verzet’. In 2007 heeft het Lorentzhuis Prof. Omer opnieuw uitgenodigd voor een Masterclass over de ‘Psychologie van het demoniseren’. Beide masterclasses maakten diepte indruk op alle aanwezigen en hebben er toe geleid dat de methodiek in diverse jeugd GGZ- en jeugdhulpverleningsinstellingen is ingebed in het behandelaanbod.
In een samenwerking tussen de gesloten afdeling van Kinder- en jeugdpsychiatrisch Centrum ‘De Bascule’ te Amsterdam en Idan Amiel uit Israël is een aanpassing van de methodiek voor toepassing in de klinische setting gerealiseerd. Hieraan is tevens het eerste Nederlandse wetenschappelijk onderzoek gekoppeld.
DeBanjaard, die LVB kinderen en adolescenten behandelen met kinderen/jomngeren met een psychiatrische indicatie, hebben een vertaling van de NA & NVR principes gemaakt voor deze doelgroep.

Vanaf 2009 tot 2014 zijn de VraagKracht teams in het zuidwesten van Nederland in NA & getrained en gesuperviseerd door Frank van Holen (BE), Peter Jacob (GB) en het New Authority Center team. In 2013 organiseert het VraagKracht team een conferentie in Nederland in samenwerking met het New Authority center uit Israël.  VraagKracht gebruikt de Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet gedachten in een vernieuwende aanpak van overlastgevende en criminele jongerengroepen en de aanpak van pesten op de werkvloer. 

 

Literatuur

In 2007 heeft het Lorentzhuis in samenwerking met uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum de vertaling van Omers boek ‘Nonviolent Resistance’ tot stand gebracht, zodat de handleiding voor ouders (hoofdstuk 3), maar ook de andere hoofdstukken met veel achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden voor een groter publiek toegankelijk zouden zijn.
In 2011 is door Molemann Mental Health Clinics in samenwerking met uitgeverij Hogrefe de vertaling van Omers nieuwste boek ‘The New Authority’ gerealiseerd.

 

Cursussen

Zowel in 2008 als in 2011 zijn er een aantal Nederlanders naar de basistraining in Tel Aviv gegaan, met als positief gevolg de verdere verspreiding van de principes van ‘geweldloos verzet’ en ‘nieuwe autoriteit’ over verschillende instanties in Nederland. Daarnaast zijn op verschillende Nederlandse locaties de eerste kortdurende cursussen ontstaan.
Sinds 2011 worden bij het Lorentzhuis te Haarlem en Molemann Mental Health Clinics te Almere 6-daagse specialistische cursussen gegeven, die erkend en geaccrediteerd zijn door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Leerschool Leren over Leven biedt een 10-daagse jaaropleiding.
Sinds 2011, heeft VraagKracht  trainingen in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet ontwikkeld onder de supervisie van Frank van Holen (BE). In februari 2013 namen zij het initiatief  voor een vierdaagse training in Dordrecht,  in samenwerking met het team van het New Authority center uit Israël. Deze vierdaagse wergd gevolgd door een congress met deelnemers uit Nederland, België en Denemarken. 
Trainingen, ook met specifieke onderwerpen, worden ook uitgezet door de Bascule, De Banjaard & Rubicon.

 

Samenwerking nationaal en internationaal

Samen met collega’s van Stichting Opvang (Pleegzorg) in Vlaanderen heeft het Lorentzhuis de organisatie op zich genomen van de tweede internationale conferentie“New Trends in Nonviolent Resistance: Between New Authority and Attachment” in maart 2012 te Antwerpen.
In 2012 is tevens een eerste stap gezet richting nationale samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise tussen Nederlandse instellingen die de methodiek ‘geweldloos verzet’ en ‘nieuwe autoriteit’ actief toepassen  en verder willen ontwikkelen.
Dit Nederlands Netwerk Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit is uitgebreid met een aantal organisaties die in de praktijk de nodige ervaring hebben opgedaan met de methode en mede de leiding willen nemen in het verspreiden van het gedachtengoed in Nederland. Het Nederlands netwerk starte in 2014 met een lezingencyclus tegen een lage deelnemersprijs en continueert dit in 2015. 
De deelnemers in dit netwerk zijn:

• Molemann www.molemann.nl
• Lorentzhuis www.lorenzhuis.nl
• Leren Over leven www.lerenoverleven.org
• De Bascule www.debascule.com
• De Banjaard http://www.debanjaard.com
• Lentis/Jonx www.lentis.nl
• Noorderkompas www.noorderkompas.nl
• Rubicon www.rubicon-jeugdzorg.nl
• VraagKracht  www.vraagkracht.nl